Wij zijn onderdeel van de Koraalgroup.

Nieuwe privacy wet

We hebben alle berichtjes, mailtjes, smsjes, whatsappjes, belletjes en postduiven van elk bedrijf wel voorbij zien komen de afgelopen tijd. Ja, wij hebben het over de nieuwe privacy wet die in 2018 van start is gegaan. Maar net zoals vele andere zijn wij ook schuldig aan dat wij niet elke mail van elk bedrijf hierover in detail hebben gelezen. Daarom hebben wij voor jullie op een rijtje gezet waarom deze wet is ingegaan en wat het nou eigenlijk allemaal inhoudt. 

De nieuwe privacy wet is bedoeld om de wetgeving inzake gegevensprivacy in heel Europa te harmoniseren. Dus om alle EU-burgers gegevensprivacy te beschermen, te versterken en om de manier waarop organisaties in de regio gegevens benaderen opnieuw vorm te geven. Deze wet is vanaf mei 2018 ingegaan en geeft de burger meer controle over zijn/haar data. Maar ook bedrijven profiteren van gelijke kansen. 

Wat betekent dit voor bedrijven?

Laten we ten eerste beginnen met voor welke bedrijven deze nieuwe wet geldt. Een bedrijf of entiteit die persoonsgegevens verwerkt. Daarmee is dit onderdeel van de activiteiten van een van haar vestigingen gevestigd in de EU. Ongeacht waar de gegevens worden verwerkt. Of een buiten de EU gevestigd bedrijf dat goederen / diensten aanbiedt of het gedrag van individuen in de EU bewaakt. Valt jouw bedrijf onder een van deze twee dan kan je dus persoonlijke gegevens verwerken. Maar ook hier zitten verschillende regels aan vast. 

Wettigheid, Rechtvaardigheid en Transparantie

Persoonlijke gegevens moeten op een wettige en transparante manier worden verwerkt. En zorgen voor eerlijkheid tegenover de personen van wie u de persoonsgegevens verwerkt. 

Doelbeperking

Daarnaast moet je specifieke doeleinden hebben voor het verwerken van de gegevens. Ook moet je deze doelen aan individuen opgeven bij het verzamelen van hun persoonlijke gegevens. Gegevensminimalisatie: je moet alleen de persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken die nodig zijn om dat doel te bereiken.

Nauwkeurigheid

Verder moet je ervoor zorgen dat de persoonlijke gegevens juist en up-to-date zijn. Rekening houdend met de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt. 

Opslagbeperking

Tevens moet je ervoor zorgen dat persoonlijke gegevens niet langer worden bewaard dan nodig is voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

Integriteit en vertrouwelijkheid

Bovendien moet je  passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen treffen. Deze moeten de beveiliging van de persoonlijke gegevens waarborgen. Inclusief bescherming tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging, met behulp van de juiste technologie.
Dat zijn al een hele hoop regeltjes waar je aan moet voldoen bij alleen het verwerken van gegevens. Wil je nog meer weten over deze nieuwe wet en wat het betekent voor bedrijven, dat kan je hier lezen. 

Welke rechten heb jij?

En dan nu waar iedereen op heeft gewacht. Wat betekent het voor de gewone burger en waar heb je recht op?

 

  • Informatie over de verwerking van je persoonlijke gegevens.
  • Ook moet je toegang krijgen tot de persoonlijke gegevens die over jou worden bewaard.
  • Daarnaast kan je vragen om onjuiste, onjuiste of onvolledige persoonsgegevens die moeten worden gecorrigeerd.
  • Verzoeken dat persoonlijke gegevens worden gewist wanneer deze niet langer nodig zijn of dat de verwerking ervan onwettig is.
  • Tevens mag je bezwaar hebben tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden of om redenen die verband houden met jouw specifieke situatie.
  • Tevens kan je de beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens in specifieke gevallen vragen.
  • Bovendien kan je persoonlijke gegevens in een machinaal leesbaar formaat ontvangen en naar een andere controller sturen.
Heb je nog meer vragen over wat dit voor jou betekent of heb je een specifieke vraag? Dan vind je hier alles wat je moet weten over deze nieuwe wet en wat dit betekent voor jou!