Wij zijn onderdeel van de Koraalgroup.

Privacyverklaring

Laatste update: 24 aug 2021

Uw privacy is heel belangrijk voor ons, en daarom willen wij bij KORMA graag zo transparant mogelijk zijn over welke persoonlijke gegevens wij verzamelen, verwerken en delen, hoe we dat doen, en waarom we dat doen. Al die informatie vindt u hier, in ons privacybeleid.

In het kort

 • We vermelden altijd duidelijk vooraf voor welke doeleinden we uw persoonlijke gegevens verwerken, middels dit privacybeleid.
 • We verzamelen en verwerken persoonlijke gegevens altijd in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving.
 • Als uw toestemming wettelijk verplicht is, vragen we altijd eerst expliciet om toestemming voordat we uw persoonlijke gegevens verwerken.
 • We verwerken uw persoonlijke gegevens enkel voor wettelijk toegestane doeleinden.
 • KORMA werkt samen met een aantal derden HS4C die wellicht ook toegang tot uw persoonlijke gegevens nodig hebben om hun diensten voor ons te verrichten. Dergelijke toegang tot uw gegevens wordt echter alleen verschaft onder strikte voorwaarden en in overeenstemming met de Algemene Verordening Persoonsgegevens.
 • We nemen passende maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, en eisen eenzelfde aanpak van derden die persoonsgegevens voor ons verwerken.
 • Wij respecteren uw rechten op het gebied van uw persoonlijke gegevens, zoals het recht op toegang tot, correctie van en verwijdering van de gegevens. U bent gerechtigd om een kopie op te vragen van de gegevens die tot onze beschikking staan. Het kan echter voorkomen dat we niet in staat zijn om uw verzoek volledig in te willigen, om bepaalde wettelijke redenen of omdat we hierbij ook andere informatie zouden moeten onthullen of verwijderen. Als u geen e-mails meer van ons wilt ontvangen, kunt u op de knop klikken die in elke e-mail van ons te vinden is.

Het toepassingsgebied van ons privacybeleid

Onder ons privacybeleid valt alle persoonlijke gegevens die Korma IT Solutions BV (Bredaseweg 204-11, 5038 NK Tilburg) en haar gelieerde ondernemingen (hierna ‘KORMA’, ‘wij’ en ‘ons’ genoemd) over u verzamelt, en alle doeleinden waarvoor wij die gegevens gebruiken. Wij verzamelen persoonlijke gegevens over u wanneer u gebruik maakt van onze dienstverlening, contact met ons legt, of als derden deze gegevens aan ons verschaffen. Dit beleid legt voor elk doeleinde uit welke gegevens wij verzamelen, waarom wij die gegevens nodig hebben, en hoe lang we de gegevens bewaren. Verder leggen we uit hoe we uw persoonlijke gegevens beschermen en hoe u toegang kunt krijgen tot deze gegevens en ze kunt beheren.

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

1. Onze dienstverlening

Voor dit doeleinde verwerken we de volgende persoonsgegevens:

 • Naam van contactpersoon
 • (Zakelijk) telefoonnummer
 • (Zakelijk) e-mailadres
 • Geslacht (optioneel)
 • LinkedIn-account (optioneel)
 • Naam van organisatie
 • Betalingsgegevens
 • Factuurgegevens
 • De daadwerkelijke inhoud van mogelijke berichten

We vragen u om deze persoonlijke gegevens om de overeenkomst tussen u en KORMA naar behoren uit te kunnen voeren en om de klantrelatie met u te onderhouden. Ook gebruiken we de gegevens soms om u te informeren over andere producten of diensten die wij aanbieden. In dit geval worden de persoonsgegevens bewaard totdat de termijn van de overeenkomst is verstreken. Er kan echter sprake zijn van bepaalde wettelijke redenen (zoals fiscale wetgeving) waardoor we verplicht kunnen zijn om de gegevens langer te bewaren.

2. Contact of verzoek om een demo

Voor dit doeleinde verwerken we de volgende persoonsgegevens:

 • Naam en functie van de aanvrager
 • (Zakelijk) telefoonnummer
 • (Zakelijk) e-mailadres
 • Geslacht (optioneel)
 • Naam van organisatie

We hebben deze persoonsgegevens nodig om u een login tot onze online omgeving te verschaffen of een demo uit te voeren en hierna contact met u te kunnen onderhouden. De persoonlijke gegevens die bij een dergelijk verzoek horen worden verwijderd na een redelijke termijn nadat het doeleinde is voltooid.

III. Deelname in een webinar of evenement

Wanneer u zich inschrijft voor een KORMA webinar of evenement, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam en functie van de aanvrager
 • Naam van organisatie
 • (Zakelijk) telefoonnummer
 • (Zakelijk) e-mailadres
 • (Zakelijke) adresgegevens
 • (Zakelijke) factuurgegevens (mits van toepassing)
 • (Zakelijke) betalingsgegevens (mits van toepassing)
 • De daadwerkelijke inhoud van mogelijke berichten

We zullen deze gegevens wellicht ook nodig hebben om u een offerte, de nodige voorlichtingsdocumenten en praktische informatie te sturen, en om te factureren (mits van toepassing). De persoonlijke gegevens die bij een dergelijk verzoek horen worden verwijderd na een redelijke termijn nadat het doeleinde is voltooid.

3. Derden

KORMA deelt uw persoonlijke gegevens alleen met derden wanneer we hier wettelijk toe gerechtigd zijn. Hier kunnen verschillende redenen voor zijn:

 • Wanneer wij derden hebben ingezet om gegevens te verwerken, bijvoorbeeld om u informatie toe te sturen
 • Wanneer het noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening
 • Voor de verdere ontwikkeling van onze website en applicaties
 • Wanneer wij daar een legitiem belang bij hebben
 • Wanneer we uw toestemming hebben verkregen
 • Wanneer we hier wettelijk toe verplicht zijn

Enkele voorbeelden van derden die door ons kunnen worden ingezet om persoonsgegevens te werken:

 • IT-leveranciers en dienstverleners
 • Online tools ter evaluatie of om vragenlijsten mee te maken
 • Post- en pakketdiensten
 • Evenementenorganisaties en -locaties
 • Sponsoren
 • Cookie-dienstverleners (zie voor meer informatie ook ons cookiebeleid)

 

4. Website

We verzamelen ook persoonlijke gegevens wanneer u onze website gebruikt. Hier leest u meer over in ons cookiebeleid.

 
VI. Contact

U kunt via onze website, e-mail en telefoon contact met ons opnemen. In dat geval verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • (Zakelijk) e-mailadres
 • (Zakelijk) telefoonnummer
 • Naam van organisatie (optioneel)
 • De daadwerkelijke inhoud van mogelijke berichten

Wij gebruiken deze persoonsgegevens om uw vraag of verzoek naar behoren af te handelen. De persoonlijke gegevens die bij een dergelijk verzoek horen worden verwijderd na een redelijke termijn nadat het doeleinde is voltooid.

Beveiliging en opslag van persoonlijke gegevens

Overeenkomstig de Algemene Verordening Persoonsgegevens gebruiken wij dezelfde technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen die in onze sector de norm zijn om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen misbruik, verlies of ongeoorloofde toegang.

Afhankelijk van het soort persoonsgegevens, het doeleinde ervan en de toepasselijke redenen of toestemming voor opslag, worden gegevens voor een bepaalde termijn opgeslagen, maar nooit langer dan nodig of dan is toegestaan. Nadat deze termijn is verstreken worden de gegevens verwijderd of geanonimiseerd. Als dit niet mogelijk is, wordt de informatie apart opgeslagen zodat er geen gebruik meer van gemaakt kan worden, totdat het verwijderen ervan mogelijk wordt. Voor voorbeelden en verdere details verwijzen we u naar onze Technische en Organisatorische Maatregelen (TOMs).

 

KORMA zakelijke partners

We delen uw persoonlijke gegevens soms met zakelijke partners van KORMA om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en te kunnen verbeteren, en om u andere gerelateerde diensten aan te kunnen bieden.

Bedrijfsoverdracht

In het geval van een overname, verkoop van bedrijfsmiddelen, financiering of overname van een deel van KORMA of KORMA in haar geheel kan het voorkomen dat uw persoonlijke gegevens worden gedeeld of overgedragen, onder voorwaarde dat de gegevens daarna nog steeds enkel worden verzameld, verwerkt en gedeeld voor hun oorspronkelijke doeleinde.

Geldende wetgeving

In buitengewone gevallen kan het voorkomen dat we uw persoonlijke gegevens delen met derden omdat wij er in goede trouw van overtuigd zijn dat dit nodig is om:

 • de toepasselijke wet- en regelgeving, een rechtelijk proces of verzoek van overheidswege na te leven;
 • onze overeenkomsten, beleidslijnen en voorwaarden te handhaven;
 • de veiligheid of integriteit van onze dienstverlening te beschermen;
 • KORMA, onze klanten of het publiek te beschermen tegen leed of onwettige activiteiten, of;
 • om te gaan met een noodsituatie waarbij wij er in goede trouw van overtuigd zijn dat uw persoonlijke gegevens bekend gemaakt moeten worden om het overlijden of ernstig fysiek letsel van enig persoon te voorkomen.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens

U bent gerechtigd om een kopie te verzoeken van de persoonlijke gegevens die wij over u hebben verzameld, bezwaar te maken tegen het gebruik hiervan, een verzoek in te dienen om de gegevens te laten verwijderen of af te laten schermen, of een elektronische weergave van de persoonlijke gegevens in te zien. Voor dit alles kunt u contact met ons opnemen via de contactpagina op onze website.

Het kan echter voorkomen dat we niet in staat zijn om uw verzoek volledig in te willigen, bijvoorbeeld omdat we hiervoor ook informatie over andere personen zouden moeten onthullen of als we hiervoor informatie zouden moeten verwijderen die we krachtens toepasselijke wet- of regelgeving verplicht zijn om te bewaren, of die we om zwaarwegende legitieme gronden bewaren.

U kunt zich afmelden voor onze e-mails door op de link te klikken die in elke e-mail van ons te vinden is.

Kennisgeving voor eindgebruikers

Wanneer u via een bepaalde organisatie (zoals uw werkgever) gebruik maakt van onze dienstverlening, ofwel SaaS ofwel on-premise, dan is die organisatie de beheerder van de dienstverlening en draagt die organisatie dus de verantwoordelijkheid voor haar accounts in KORMA. In dat geval dient u uw vragen omtrent privacy aan deze organisatie te richten, aangezien uw gebruik van de diensten onderhevig is aan het beleid van die organisatie, niet het beleid van KORMA.

SaaS en ondersteunende diensten

Als u een KORMA-klant bent en gebruik maakt van onze SaaS of ondersteunende diensten, dan vragen wij u om uw vragen over het verwerken en delen van de persoonsgegevens in uw KORMA-omgeving aan uw persoonlijke accountmanager te richten.

Veranderingen in het privacybeleid

Wij behouden het recht om dit privacybeleid zonder voorafgaande kennisgeving te veranderen om mee te kunnen bewegen met op veranderingen in onze dienstverlening, onze organisatie of de toepasselijke wet- en regelgeving.

Cookies

Net als vele andere websites maken wij ook gebruik van “cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een server op uw harde schijf worden gezet. Op deze manier ontvangen we automatisch bepaalde gegevens, zoals IP adres, de gebruikte browser, het besturingssysteem op uw computer en uw internetverbinding. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma’s te laten draaien of virussen op uw computer te zetten. Met de informatie die cookies bevatten, kunnen we de navigatie vereenvoudigen en zorgen voor een goede weergave van onze website. De gegevens die wij verzamelen worden nooit zonder uw toestemming met derde partijen gedeeld of gecombineerd met andere persoonlijke gegevens die wij eerder over u hebben verzameld. U kunt onze website natuurlijk altijd zonder cookies bekijken. Internetbrowsers zijn altijd zo ingesteld dat ze cookies accepteren. U kunt het gebruik van cookies op elk moment via uw browser instellingen uitschakelen. Gebruik de helpfunctie van uw browser om te zien hoe u deze instellingen kunt aanpassen. NB: bepaalde functies van onze website werken mogelijk niet als u het gebruik van cookies heeft uitgeschakeld. Niet-persoonlijke gegevens is informatie die alleen wordt geaggregeerd, d.w.z. gegroepeerd, samengevat, verzameld en geëvalueerd in grotere, niet-aanpasbare units.

Google analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief onze Adwords advertenties zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Sociale Media

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op de sociale netwerken Facebook, LinkedIn, Google+ en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door Facebook, LinkedIn, Google+ en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. Leest u de privacyverklaring van de sociale netwerken (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Nieuwsbrief

Wij bieden een digitale nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws in de IT & Marketing, relevante acties of updates en aanverwante zaken. Uw emailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Contact opnemen

Uw persoonlijke gegevens worden beheerd door KORMA. Als u vragen of zorgen heeft over hoe er wordt omgegaan met de persoonsgegevens die wij verzamelen, neem dan contact op met uw accountmanager.

Ga naar onze contactpagina.

U kunt ook een e-mail sturen naar het volgende e-mailadres: info@korma.nl

Een vraag of verzoek?

Als u vragen of zorgen heeft over hoe er wordt omgegaan met de persoonsgegevens die wij verzamelen, neem dan contact op ons.