Online urenregistratie

Gewerkte uren online registreren en op deze manier inzichten en meer grip verkrijgen over je organisatie. De urenregistratie biedt je een overzicht van de door jouw personeel gewerkte uren.

Werknemers ontvangen een gepersonaliseerd overzicht van de door hen gewerkte uren, deze zijn in te zien in het online portaal of via de mobiele app

Voordelen van een online urenregistratie 

Overzicht

Zowel werknemer als werkgever houden zicht op de gewerkte uren. Werknemers hebben via de mobiele app toegang tot een overzicht van de door hen gewerkte uren. Werkgevers en geautoriseerde personen hebben toegang tot een overzicht alle binnen de organisatie/ afdeling gewerkte uren.

Eenvoud

Personeel registreert en verantwoordt uren snel en eenvoudig online via de Korma app. Of kies er in plaats van handmatig te klokken voor om je online urenregistratie te koppelen aan een van onze kloksystemen en zo de daadwerkelijke start- en eindtijden van diensten real-time vast te leggen.

Inzicht

Krijg inzicht in de door je personeel gewerkte uren en stuur waar nodig bij. Gebruik de verkregen inzichten om de toekomstige personeelsplanning te verbeteren en verhoog op deze manier de effectiviteit en winstgevendheid van je onderneming.

Wat staat er aan de basis van je urenregistratie?

Korma biedt je de mogelijkheid medewerkers de door hen gewerkte uren online te laten registreren en verantwoorden in de mobiele app of via ons online portaal. Je kunt er daarnaast ook voor kiezen om de urenregistratie te laten plaatsvinden gebaseerd op een van onze kloksystemen. Zo bieden wij kloksystemen aan waarbij gebruik wordt gemaakt van een RFID-druppels in combinatie met een lokale terminal en kloksystemen gebaseerd op uw lokale WiFi-netwerk.

Online synchronisatie

De urenregistratie wordt voortdurend online gesynchroniseerd. Hierdoor beschik je altijd over een overzicht aan gewerkte uren dat up-to-date is en heb je altijd en overal toegang tot de actuele urenregistratie van je organisatie.

Geregistreerde uren controleren en bewerken

Geautoriseerde personen binnen je organisatie, zoals bijvoorbeeld de planner, kunnen de urenregistratie vervolgens beheren en controleren. Aan geautoriseerde personen binnen je organisatie kan dan ook de mogelijkheid geboden worden foutief geklokte uren handmatig te bewerken.

Salarisadministratie gebaseerd op je urenregistratie

Je urenregistratie kan gekoppeld worden aan de salarisadministratie. Hierdoor ben je ervan verzekerd dat de salarisuitbetalingen aan je medewerkers altijd overeenkomen met de door je personeel gewerkte uren. Op deze manier kunnen onnodige fouten voorkomen worden. De urenregistratie kan hierbij gekoppeld worden aan een externe systeem dat de salarisuitbetaling regelt. Zo ben je ervan verzekerd dat personeel tijdig het juiste salaris ontvangt.

Facturatie gebaseerd op je urenregistratie

De urenregistratie kan daarnaast aan de basis staan van je facturering. Facturen worden gemaakt aan hand van de door jouw personeel aan een project gewerkte uren. Hierdoor sluit je facturatie naadloos aan op je urenregistratie en wordt in je facturen inzichtelijk hoelang; door wie; waaraan werd gewerkt.

In gesprek over de mogelijkheden?

Vraag een demo aan of neem contact op met Joris!